0

λούτα (η)

0

λίκι (το)

0

λαγονάρης (ο)

0

λιοβουτήματα

0

λαγάρα (η)