0

ξαναξώ

0

ξανοίγω

0

ξαντά

0

ξαουπίσω

0

ξάργητα

0

ξαργώ

0

ξαρέσκι, ξαθέρι

0

ξαρρωστώ, ξαρρωσταίνω

0

ξαρτάρικος -η -ο

0

ξαρρωστικό (το)

0

ξαφλίζω, ξοφλίζω, ξοφλώ