0

ξύ-ξύ, σύρε ξέσυρε

0

ξυπούμαι

0

ξύστρα (η)

0

ξυφαίνω

0

ξωδίδω

0

ξωμένω

0

ξωμονάρης (ο)

0

ξωμονή (η)

0

ξώνω, αξώνω -μαι

0

ξωσταράκι (το)