0

ξανακουτελώνω

0

ξυλόπορτα (η)

0

ξαμάρι (το)

0

ξελωχεύω

0

ξεντερίζω

0

ξεκλονισμένος -η -ο

0

ξεφουρνιά (η)

0

ξενερίζω

0

ξεστημονώ, ξεπιτηρώ

0

ξετρυπώ -ώνω

0

ξαμώνω

0

ξετρέχω