0

ξεκαλλεμένος -η -ο

0

ξεστρίφνω

0

ξεστήχου, ξεστομάτου

0

ξαναξεμπιστεύγομαι

0

ξελωχεύω

0

ξεμπακίζω

0

ξιλίκι (το)

0

ξεκουμπίζομαι