0

ξεσταύρι (το)

0

ξεψειρίζω

0

ξαρέσκι, ξαθέρι

0

ξετοπώνω, τοπώνω

0

ξωμονή (η)

0

ξαγορεύω, ξαγορεύγω -μαι

0

ξεβοτανίζω

0

ξελαγαρίζω

0

ξεγιβεντισμένος -η -ο

0

ξαγκρίζω, αγγρίζω

0

ξαναξεμπιστεύγομαι