0

κοντό

0

κοντό, ά και κοντό

0

κοντόδεμα (το)

0

κοντομερί (το)

0

κοντομουρίζω

0

κοντομπίκης (ο)

0

κοντυλόχορτα (τα)

0

κοξίζω

0

κοπανιά (η)