0

κωλοπανίζω

0

κωλοράδι (το)

0

κωλοσφούγγι (το)

0

κώλου κώλου (πάω)

0

κωλώνω