0

κουσκουσές (ο)

0

κώλου κώλου (πάω)

0

κονιού (στου)

0

κοράντσα (η)

0

κοκολόγια (τα)

0

κοπιάζω, κοπχιάζω