0

κουβαλές (ο)

0

κουτουλώ

0

κολαίνα (η)

0

κοσκινού (η)

0

κόψιμο (το)