0

κοτζάκαρη (η)

0

κοπιάζω, κοπχιάζω

0

κουμάρι (το)

0

κοκολόγια (τα)

0

κορκός (ο)