0

κοκκινιάς (ο)

0

κοκολόγια (τα)

0

κοκολογώ, κοκολοώ

0

κολαούζος (ο)

0

κολλώ