0

ύπνος (ο)

0

υστεργά

0

ύστερο (το)

0

ύστερος -η -ο