0

ιμάνι (το)

0

ιμανσίζης (ο)

0

ιμπρέτι (το)

0

ίντα

0

ίντα λογάται

0

ιντερέσο (το)

0

ιρφάνικος -η -ο

0

ίσα