0

ιχιαλά (στο)

0

ίδρος (ο)

0

ιρφάνικος -η -ο

0

ίδια

0

ίντα

0

ίντα λογάται

0

ιχιαλά