0

ιμπρέτι (το)

0

ίντα λογάται

0

ίδρος (ο)

0

ίχου