0

ιμπρέτι (το)

0

ίσα ίσα

0

ίχου

0

ιδιαδά, ιδια εδά