0

γέρα (τα)

0

γερά – γερά

0

γέρνω, γείρω

0

γεροντικά (τα)

0

γηθειά (η)

0

γητεύγω, γητεύω

0

γιά