0

γάργαλα (τα)

0

γαργερός -η -ο

0

γαργιώνω

0

γατέω

0

γδίκηα (τα)

0

γδικηώμαι

0

γειαίνω

0

γείς