0

γιασουμάκι (το)

0

γνωστικός -η -ο

0

γειαίνω

0

γιαύτως

0

γιάε, γιάδε

0

γρουβίζω

0

γιαλιθιανός (ο)

0

γνώθω

0

γαργερός -η -ο