0

γκουανό

0

γούρνα (η)

0

γκινιάζω

0

γατέω

0

γνωστικός -η -ο

0

γέρα (τα)

0

γιαλιθιανός (ο)

0

γκρίζω, αγκρίζω

0

γυαλί (το)

0

γείς

0

γνώρα (η)