0

γίβεντα (τα)

0

γαβρώνω

0

γκρίζω, αγκρίζω

0

γνώθω

0

γηθειά (η)

0

γουλίδι (το)

0

γονικά (τα)

0

γητεύγω, γητεύω