0

γαβρώνω

0

γίβεντα (τα)

0

γουλίδι (το)

0

γκρίζω, αγκρίζω

0

γηθειά (η)

0

γκουανό

0

γιαγκιλίκι (το)