0

γαβρώνω

0

γαζέπι (το)

0

γαϊτανάκι (το)

0

γαϊτάνι (το)

0

γαλανίζω

0

γαλανός -η -ο

0

γαλιμίδι (το)

0

γαλυφίσματα (τα)

0

γαμηλιώτες (οι)

0

γαμπάς (ο)