0

φελώ

0

φενερίζει

0

φέτσα (η)

0

φευγαρά, φευγαριά (η)

0

φιλεύγομαι

0

φιλεύγω

0

φιλιά (η)

0

φίλια, μπόλια (τα)

0

φίλιαση (η)

0

φιλιότσος -α -άκι