0

φουκάρι (το)

0

φυσάτο (το)

0

φούχτα (η)

0

φέγγω

0

φασκιά (η)

0

φωλεύγω

0

φραχτάκια (τα)

0

φκαρώνω, φουκαρώνω

0

φλέγα (η)