0

φκεραίνω

0

φάλι (το)

0

φόγκρα (η)

0

φρύγιο, φρύο (το)

0

φουκάρι (το)

0

φαρδαλός (ο)

0

φανέρι, φενέρι (το)

0

φρύγανα, φρύσαλα (τα)