0

φκεραίνω

0

φλέμονας (ο)

0

φόγκρα (η)

0

φαλάγγι επήρα

0

φανταξά (τα)

0

φασίδι (το)

0

φρύγιο, φρύο (το)

0

φανίσιμος -η -ο