0

φαλάγγι επήρα

0

φαλαγγώνω

0

φάλι (το)

0

φανειά (η)

0

φανέρι, φενέρι (το)

0

φανίσιμος -η -ο

0

φαντά (τα)

0

φανταξά (τα)

0

φανταρό (το)