0

εζημιά (η)

0

έσυρα, ήσυρα

0

εμιλιά (η)

0

εδέ

0

επιτροπή (η)

0

εχταγή (η)

0

ευτού

0

επά και κεί