0

έω

0

εντάκαρα

0

ευτού

0

έχνος

0

ε κιαμέ

0

έχη (τα)