0

εγανάχτησα

0

έγγαλα (τα)

0

έγκαλο (το)

0

έγκαψα