0

δα

0

δάμακας (ο)

0

δαμάκι, μάκι

0

δαρμός (ο)

0

δασκαλεμένος -η -ο

0

δασκαλεύω

0

δειλοσκόρπιση (η)

0

δεμαθιά (η)