0

ανέγνωρος -η -ο

0

αραγός (ο)

0

ανασκαλεύγω, ανασκαλεύω

0

ανώγειο (το)

0

αποδαριά (η)

0

ανεχουμίζω