0

ανάγκη (η)

0

αναγνώθω

0

αναγυρεύω, ανεγυρεύω

0

αναγυρίζω

0

αναγυριστά (τα)

0

αναδακρυώνω

0

ανάδια

0

ανάδοση (η)

0

ανάδραμα, ανέδραμα (το)

0

αναζένω