0

ανάραχο (το)

0

ανωμερίτης (ο)

0

αποδεπά

0

ανεμούρα, ανεμοδούρα (η)

0

απορόχια (τα)

0

αφορδακός (ο)

0

άφατος (ο)

0

ασύστατος -η -ο