0

ασύνορος -η -ο

0

αφορμίζω

0

ανεκατερά (τα)

0

αντόδια (τα), αδόδια

0

ατζοπατώ

0

ανάδραμα, ανέδραμα (το)

0

απάλαι, απάλιο (το)

0

ανεδράματα (τα)

0

ανδροπατώ, αντροπατώ