0

απολειμάροι (οι)

0

ανάδραμα, ανέδραμα (το)

0

ασκοτιζάρα (η)

0

ανάραχο (το)

0

απόι, απόγι (το)

0

αξαμώνω

0

αξάι (το)