0

ανάραχο (το)

0

αντίρητα, αναντίρητα

0

αραγός (ο)

0

ασκοτιζάρα (η)

0

ανάγερτος -η -ο

0

αόρι (το)

0

ανάδραμα, ανέδραμα (το)