0

απαντοχή (η)

0

ανημένω

0

απόι, απόγι (το)

0

απολειμάροι (οι)

0

αναντρανιστά

0

αξάι (το)

0

αμπράτη, μπράτη (τα)