0

αμπουζάζω, μπουζάζω

0

αμπουλιά, ομπριά

0

αμπούμπουρα, μπούμπουρα

0

αμπούνια (η)

0

αμπόχνω, μπόχνω

0

αμπράτη, μπράτη (τα)

0

αμπωσθιά, αμπωστέ (η)

0

αναγελώ

0

αναγέρνω

0

ανάγερτος -η -ο

0

αναγκάζομαι

0

αναγκασμένος -η -ο